ASTRUPHAVEN

HVAD ER EN HEKSEKOST?

Navnet heksekost stammer fra misvækster på f.eks. gran som på billedet herover.

Billedet til højre viser en dunbirk hvor misvæksten både kan være en svamp eller en bakterie.

De fleste er dog genetiske ændringer som får træets knopper til at miste orienteringsevnen og grenene gror i alle retninger og danner en masiv masse af tætte duske. 

På mange af de 45 heksekoste vi har i haven kan man godt fornemme den meget massive og tætte vækst.

Heksekostene eller miniature planterne kan være gran, taks, lærk eller som billedet til højre en fyr.

Heksekostene er podet og flere af dem vokser kun 1/2 cm. om året.

Vi er facineret af heksekoste fordi de passer så fint sammen med sten og en meget lav bunddække som trædebregnen cotula minima eller skærver.

Der er fordele ved at have heksekoste, de breder sig ikke så meget og klipningen er minimal.

Lille fyr med meget små duske.

Smukt grantræ med blåligt skær.

En langsom voksende cypres med blågrønne nåle og uregelmæssigt vækst.